รางวัลที่ 1
รางวัลละ 6,000,000 บาท
เลขท้าย 2 ตัว
รางวัลละ 2,000 บาท
เลขหน้า 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท
เลขท้าย 3 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
รางวัลละ 100,000 บาท
รางวัลที่ 2
รางวัลละ 200,000 บาท
รางวัลที่ 3
รางวัลละ 80,000 บาท
รางวัลที่ 4
รางวัลละ 40,000 บาท
รางวัลที่ 5
รางวัลละ 20,000 บาท